Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMareš, Radim
dc.contributor.advisorHruška, Jiří
dc.contributor.authorPelc, Vít
dc.contributor.refereeKonáš, Petr
dc.date.accepted2013-08-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:16Z
dc.date.available2012-11-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-24
dc.identifier54543
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7785
dc.description.abstractV první části bakalářské práce je zpracovaná teorie povrchového napětí a rešerše publikovaných prací. Stručně popisuje metodiku různých měření povrchového napětí kapalin, které se prováděly v minulosti. Ve druhé části bakalářské práce je popis, jak vypadá přístroj pro naše měření a jak funguje elevační metoda v praxi. Dále je zde popsán postup a problémy, které se vyskytly během měření. V závěru jsou zaznamenány výsledné hodnoty povrchového napětí, které byly porovnány s ostatními výsledky zmíněnými v první části bakalářské práce a použití v praxi.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpovrchové napětícs
dc.subjectpodchlazená destilovaná vodacs
dc.subjectkapiláracs
dc.subjectkomůrkacs
dc.subjectmeniskuscs
dc.subjecttermostatcs
dc.subjectvýměníkcs
dc.subjectvychlazený vzduchcs
dc.subjectkatetometrcs
dc.subjectústřednacs
dc.subjectregulátorcs
dc.subjecttermočlánekcs
dc.titleExperimentální vyšetření závislosti povrchového napětí podchlazené vody měřeného elevační metodou na průměru kapilárycs
dc.title.alternativeExperimental investigation of the Surface Tension for Super Cooling Water by Capillary-Rise Methoden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the first part of the bachelor work, there is processed research. It describes briefly the methodology of different measure of the surface tension liquids, which are performed in the past. In the second part of bachelor work, there is a description how the capillary-rise method works in practice and how the device looks like. Next is the issue of process and measurements. In conclusion the final values of the surface tension were recorded and they were compared with other results, that they were mentioned in the first part of the bachelor work and use in practiceen
dc.subject.translatedsurface tensionen
dc.subject.translatedsupercooled destilled wateren
dc.subject.translatedcapillaryen
dc.subject.translatedcloseten
dc.subject.translatedmeniscusen
dc.subject.translatedthermostaten
dc.subject.translatedexchangeren
dc.subject.translatedcooled airen
dc.subject.translatedcathetometeren
dc.subject.translatedregulatoren
dc.subject.translatedhttp://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=switchboarden
dc.subject.translatedthermosensoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PELC_ofic.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Pelc.pdfPosudek vedoucího práce238,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Pelc.pdfPosudek oponenta práce67,44 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Pelc.pdfPrůběh obhajoby práce11,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.