Title: Matky a otcové samoživitelé
Other Titles: Single Mothers and Single Fathers
Authors: Holá, Tereza
Advisor: Mata, Lucie
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7791
Keywords: rodina;neúplná rodina;rodičovství;individualizace;matky samoživitelky;otcové samoživitelé
Keywords in different language: family;single-parent family;parenthood;individualization;Single Mothers;Single Fathers
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na matky a otce samoživitele. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda se celkově liší zkušenosti v životě matek a otců samoživitelů. Pomocí empirického kvalitativního výzkumu jsem zkoumala, jak se liší pohled rodiče samoživitele na rodinu před a po vstupu na tuto pozici. Dále jsem se zabývala tím, jaké jsou příčiny vedoucí k pozici rodiče samoživitele a zda byla jejich volba dobrovolná či naopak. Poté jsem se věnovala studii toho, co tato pozice obnáší a jaká přináší rizika.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on mothers and fathers, single parents. The main objectiv of my Bachelor thesis is to determine whether is overall different experience of mothers and fathers in the life of single parents. Using the empirical qualitative research I examinated how different is a view of single parents on the family before and after entry to this position. In addition I have dealt with this what are the causes leading to the position of single parents and whether their choice was voluntary or vice versa. Then I devoted to the study of what the position entails and what risks brings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hola_Tereza_BP_2013.pdfPlný text práce303,44 kBAdobe PDFView/Open
Hola_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce43,89 kBAdobe PDFView/Open
Hola-oponent.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Hola.JPGPrůběh obhajoby práce174,31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.