Název: Matky a otcové samoživitelé
Další názvy: Single Mothers and Single Fathers
Autoři: Holá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Mata, Lucie
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7791
Klíčová slova: rodina;neúplná rodina;rodičovství;individualizace;matky samoživitelky;otcové samoživitelé
Klíčová slova v dalším jazyce: family;single-parent family;parenthood;individualization;Single Mothers;Single Fathers
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na matky a otce samoživitele. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda se celkově liší zkušenosti v životě matek a otců samoživitelů. Pomocí empirického kvalitativního výzkumu jsem zkoumala, jak se liší pohled rodiče samoživitele na rodinu před a po vstupu na tuto pozici. Dále jsem se zabývala tím, jaké jsou příčiny vedoucí k pozici rodiče samoživitele a zda byla jejich volba dobrovolná či naopak. Poté jsem se věnovala studii toho, co tato pozice obnáší a jaká přináší rizika.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on mothers and fathers, single parents. The main objectiv of my Bachelor thesis is to determine whether is overall different experience of mothers and fathers in the life of single parents. Using the empirical qualitative research I examinated how different is a view of single parents on the family before and after entry to this position. In addition I have dealt with this what are the causes leading to the position of single parents and whether their choice was voluntary or vice versa. Then I devoted to the study of what the position entails and what risks brings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hola_Tereza_BP_2013.pdfPlný text práce303,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce43,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola-oponent.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hola.JPGPrůběh obhajoby práce174,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.