Title: Nepokoje na francouzských předměstích v roce 2005 v českém tisku (témata, označování, kategorizace)
Other Titles: The riots in French suburbs in 2005 in the Czech press (themes, description, categorization)
Authors: Baroch, Tomáš
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7792
Keywords: nepokoje;tisk;obsahová analýza;označování;předměstí;imigrace
Keywords in different language: riots;press;content analysis;labeling;subsurb;immigration
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na nepokoje na francouzských předměstích v roce 2005. Analýzou tisku ve vybraném období se zejména soustředí na to, jaká témata v rámci těchto událostí pronikala do článků českých deníků Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářských novin a jakým způsobem v nich byli označováni aktéři nepokojů. Metodou této práce je obsahová analýza doplněná o kvalitativní interpretaci výsledků.
Abstract in different language: This bachleor thesis is focused on the riots in French suburbs in 2005. Czech press is analyzed in the selected period and aim of this thesis is to describe main topics in articles and the way in which actors of riots were called. The method of this study is content analysis supplemented by qualitative interpretation of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baroch_bakalarska_prace.pdfPlný text práce498,13 kBAdobe PDFView/Open
Baroch posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce87,5 kBMicrosoft WordView/Open
Baroch-oponent.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordView/Open
Baroch.JPGPrůběh obhajoby práce165,45 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.