Název: Nepokoje na francouzských předměstích v roce 2005 v českém tisku (témata, označování, kategorizace)
Další názvy: The riots in French suburbs in 2005 in the Czech press (themes, description, categorization)
Autoři: Baroch, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7792
Klíčová slova: nepokoje;tisk;obsahová analýza;označování;předměstí;imigrace
Klíčová slova v dalším jazyce: riots;press;content analysis;labeling;subsurb;immigration
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na nepokoje na francouzských předměstích v roce 2005. Analýzou tisku ve vybraném období se zejména soustředí na to, jaká témata v rámci těchto událostí pronikala do článků českých deníků Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářských novin a jakým způsobem v nich byli označováni aktéři nepokojů. Metodou této práce je obsahová analýza doplněná o kvalitativní interpretaci výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachleor thesis is focused on the riots in French suburbs in 2005. Czech press is analyzed in the selected period and aim of this thesis is to describe main topics in articles and the way in which actors of riots were called. The method of this study is content analysis supplemented by qualitative interpretation of the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baroch_bakalarska_prace.pdfPlný text práce498,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baroch posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce87,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Baroch-oponent.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Baroch.JPGPrůběh obhajoby práce165,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.