Title: Strategie ukrajinských migrantů na trhu práce České republiky
Other Titles: The Strategy of Ukrainian migrants in the labor market of the Czech Republic
Authors: Barteková, Petra
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7793
Keywords: migrace;trh práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;imigrační politika
Keywords in different language: migration;labor market;employee;employer;immigration policy
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou života ukrajinských pracovních migrantů na českém trhu práce. Mým hlavním cílem bylo identifikovat "strategie přežití", které si migranti utvářejí v rámci každodenního života na české trhu práce. V práci je použita kvalitativní metodologie sociologického výzkumu. V praktické části této práce se v rámci tématické analýzy snažím identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují život a existenci těchto pracovních migrantů na zdejším trhu práce.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I focus on the life of Ukrainian labor migrants on the Czech labor market. My main goal was to identify the "survival strategy" by the migrants make up the everyday life of the Czech labor market. The authors used qualitative methodology of sociological research. In the practical part of this work under the thematic analysis trying to identify the key factors that affect the life and existence of migrant workers in the local labor market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petra_Bartekova.pdfPlný text práce482,25 kBAdobe PDFView/Open
Bartekova_VED.pdfPosudek vedoucího práce105,69 kBAdobe PDFView/Open
bartekova_op.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Bartekova.JPGPrůběh obhajoby práce207,06 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.