Název: Strategie ukrajinských migrantů na trhu práce České republiky
Další názvy: The Strategy of Ukrainian migrants in the labor market of the Czech Republic
Autoři: Barteková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7793
Klíčová slova: migrace;trh práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;imigrační politika
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;labor market;employee;employer;immigration policy
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou života ukrajinských pracovních migrantů na českém trhu práce. Mým hlavním cílem bylo identifikovat "strategie přežití", které si migranti utvářejí v rámci každodenního života na české trhu práce. V práci je použita kvalitativní metodologie sociologického výzkumu. V praktické části této práce se v rámci tématické analýzy snažím identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují život a existenci těchto pracovních migrantů na zdejším trhu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I focus on the life of Ukrainian labor migrants on the Czech labor market. My main goal was to identify the "survival strategy" by the migrants make up the everyday life of the Czech labor market. The authors used qualitative methodology of sociological research. In the practical part of this work under the thematic analysis trying to identify the key factors that affect the life and existence of migrant workers in the local labor market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petra_Bartekova.pdfPlný text práce482,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartekova_VED.pdfPosudek vedoucího práce105,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartekova_op.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bartekova.JPGPrůběh obhajoby práce207,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.