Název: Život lidí s transplantovaným orgánem
Další názvy: People´s life with transplantated organ
Autoři: Dvořáková, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7794
Klíčová slova: trasnpalntace;transplantovaný orgán;orgán;identita;játra;ledvina;dárce;žloutenka C;čekací listina
Klíčová slova v dalším jazyce: transplantation;transplantable organ;organ;identity;liver;kidney;donor;jaundice C;waiting list
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na lidi, kteří podstoupili transplantaci životně důležitého orgánu. Soustředím se na vnímání jejich zkušenosti, jaký byl jejich život před nemocí, která k transplantaci vedla, a jak transplantace jejich život ovlivnila, svoji roli zde hraje i otázka identity, jelikož se nabízí předpoklad, že nový orgán lidi změní, a to fyzicky, ale hlavně psychicky. Za metodologii byla zvolena případová studie, jelikož jde o velmi specifický případ, a metodami byly hloubkové rozhovory a studium dokumentů, které byly o mých informátorkách napsány. Díky tématické analýze jsem dospěla k pěti tématům, která měly obě ženy společná. Avšak jejich prožívání se často lišilo.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is aimed at people who have undergone transplantation of organ. I focus on the perception of their experiences, what was their life before the illness that led to the transplantation and how were their lives affected, big role plays the question of identity because of mental and physical change. AS methodology was chosen a case study because of this very specific case, and methods were depth interviews and analysis of documents that were about them written. With a thematic analysis, I came to the five themes that had two women shared. However, their experience is often different.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dvorakova BP 2013 Sociologie.pdfPlný text práce830,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova bc_posudek_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce25,27 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dvorakova_bak_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dvorakova.JPGPrůběh obhajoby práce176,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.