Název: Migrace do České republiky za účelem studia na vysoké škole
Další názvy: The migration into the Czech Republic for the purpose of studying at university
Autoři: Ešnerová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Mata, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7795
Klíčová slova: vzdělání;vysoká škola;migrace;zahraniční studující;národní identita
Klíčová slova v dalším jazyce: education;university;migration;foreign students;national identity
Abstrakt: Tato práce se zabývá vybranými aspekty každodenní žité reality zahraničních studujících (reflexí žití v České republice, změnou národní identity a vztahem k domovu a lidem z rodné země). Práce využívá literaturu a kvalitativní metodologii založenou na polostrukturovaných rozhovorech s deseti zahraničními studujícími, kteří přijeli do České republiky získat titul v prezenční formě studia.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on selected aspects of everyday lived reality of foreign students (reflection of living in the Czech Republic, transformation of the national identity and relationship to the homeland and people from the country of origin). This work is patterned on the literature and the qualitative methodology based on the semi-structures interviews with ten foreign students who came to the Czech Republic to get a degree in full-time study programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta_Esnerova_BP.pdfPlný text práce829,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Esnerova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce75,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Esnerova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce49,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Esnerova.JPGPrůběh obhajoby práce178,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.