Title: Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci
Other Titles: The role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu - the concept of symbolic power
Authors: Chaloupková, Romana
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7805
Keywords: symbolická moc;symbolické násilí;habitus;sociální pole;sociální kapitál ekonomický kapitál;kulturní kapitál;symbolický kapitál;jazyk;řeč;školní prostředí;mocenské vztahy;moc
Keywords in different language: symbolic power;symbolic violence;habitus;social field;social capital economic capital;cultural capital;symbolic capital;language;speech;school environment;power relations;power
Abstract: Ve své bakalářské práce se zabývám úlohou jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua a konceptem symbolické moci. Dále se zde zabývám koncepty Pierra Bourdieua, jako jsou habitus, sociální pole a druhy kapitálu. Bourdieuho myšlenky rozšiřuji o níže zmiňované autory. Má práce je psána v teoretickém rozměru. Dále zde taky využívám primární a sekundární literaturu. Autoři knih jsou Pierre Bourdieu, Gérard Noiriel, Irena Aimová, Jan Radimský a další.
Abstract in different language: In his thesis deals with the role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu and the concept of symbolic power. It goes on to deal with the concepts of Pierre Bourdieu, such as habitus, social field and the types of capital. I extend Bourdieu's ideas to below mentioned authors. My work is written in a theoretical dimension. In addition, here too I use primary and secondary literature. Authors of books are Pierre Bourdieu, Gérard Noiriel, Irena Aimová, Jan Radimský and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Chaloupkova_Romana.pdfPlný text práce383,61 kBAdobe PDFView/Open
Chaloupkova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce134,5 kBMicrosoft WordView/Open
Chaloupkova-oponent.docPosudek oponenta práce28 kBMicrosoft WordView/Open
Chaloupkova.JPGPrůběh obhajoby práce195,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.