Název: Argumentace cizinců v českém veřejném prostoru
Další názvy: Arguments of Foreigners in the Czech Public Space
Autoři: Kuntová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7814
Klíčová slova: cizinci;migranti;nestátní neziskové organizace;argumentace;český veřejný prostor;analýza dokumentů
Klíčová slova v dalším jazyce: foreigners;migrants;non-governmental non-profit organizations;argument;czech public space;document analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na cizince v České republice. Zejména je zaměřena na nejčastější problémy, se kterými se cizinci v ČR potýkají. Jakým způsobem cizinci upozorňují na své problémy českou veřejnost a jakým problémům musejí čelit při integraci do společnosti. Výzkum dále zjišťoval, jaké kategorie pojmenování cizinci používají. "Obrana" cizinců bude zjišťována skrze činnosti nevládní neziskové organizace, které se zaměřují na problematiku migrantů. Ke sběru dat byla použita analýza dokumentů a rozhovor s ředitelkou vybrané neziskové organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the foreigners in the Czech Republic. Especially it focused on the most common problems that foreigners in the CR face to, how they point out thein problems to Czech public and chat problems they have to face to in the integration to the society. Also, the research find out, what naming categories are used by foreigners. "Defence" of foreigners was determined through activities of non-governmental organization, which is working with migrants. The data were collected through document analysis and interview with the director of selected NGO.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kuntova_Michaela_BP_2013_Sociologie.pdfPlný text práce451,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuntova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce149 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kuntova (oponent).docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kuntova.JPGPrůběh obhajoby práce138,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.