Title: Argumentace cizinců v českém veřejném prostoru
Other Titles: Arguments of Foreigners in the Czech Public Space
Authors: Kuntová, Michaela
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7814
Keywords: cizinci;migranti;nestátní neziskové organizace;argumentace;český veřejný prostor;analýza dokumentů
Keywords in different language: foreigners;migrants;non-governmental non-profit organizations;argument;czech public space;document analysis
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na cizince v České republice. Zejména je zaměřena na nejčastější problémy, se kterými se cizinci v ČR potýkají. Jakým způsobem cizinci upozorňují na své problémy českou veřejnost a jakým problémům musejí čelit při integraci do společnosti. Výzkum dále zjišťoval, jaké kategorie pojmenování cizinci používají. "Obrana" cizinců bude zjišťována skrze činnosti nevládní neziskové organizace, které se zaměřují na problematiku migrantů. Ke sběru dat byla použita analýza dokumentů a rozhovor s ředitelkou vybrané neziskové organizace.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the foreigners in the Czech Republic. Especially it focused on the most common problems that foreigners in the CR face to, how they point out thein problems to Czech public and chat problems they have to face to in the integration to the society. Also, the research find out, what naming categories are used by foreigners. "Defence" of foreigners was determined through activities of non-governmental organization, which is working with migrants. The data were collected through document analysis and interview with the director of selected NGO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuntova_Michaela_BP_2013_Sociologie.pdfPlný text práce451,32 kBAdobe PDFView/Open
Kuntova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce149 kBMicrosoft WordView/Open
Kuntova (oponent).docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kuntova.JPGPrůběh obhajoby práce138,45 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.