Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSitek, Pavel
dc.contributor.authorKuntová, Michaela
dc.contributor.refereeVáně, Jan
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:48Z
dc.date.available2012-05-10cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier50982
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7814
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na cizince v České republice. Zejména je zaměřena na nejčastější problémy, se kterými se cizinci v ČR potýkají. Jakým způsobem cizinci upozorňují na své problémy českou veřejnost a jakým problémům musejí čelit při integraci do společnosti. Výzkum dále zjišťoval, jaké kategorie pojmenování cizinci používají. "Obrana" cizinců bude zjišťována skrze činnosti nevládní neziskové organizace, které se zaměřují na problematiku migrantů. Ke sběru dat byla použita analýza dokumentů a rozhovor s ředitelkou vybrané neziskové organizace.cs
dc.format41 s. (68 594 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcizincics
dc.subjectmigrantics
dc.subjectnestátní neziskové organizacecs
dc.subjectargumentacecs
dc.subjectčeský veřejný prostorcs
dc.subjectanalýza dokumentůcs
dc.titleArgumentace cizinců v českém veřejném prostorucs
dc.title.alternativeArguments of Foreigners in the Czech Public Spaceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on the foreigners in the Czech Republic. Especially it focused on the most common problems that foreigners in the CR face to, how they point out thein problems to Czech public and chat problems they have to face to in the integration to the society. Also, the research find out, what naming categories are used by foreigners. "Defence" of foreigners was determined through activities of non-governmental organization, which is working with migrants. The data were collected through document analysis and interview with the director of selected NGO.en
dc.subject.translatedforeignersen
dc.subject.translatedmigrantsen
dc.subject.translatednon-governmental non-profit organizationsen
dc.subject.translatedargumenten
dc.subject.translatedczech public spaceen
dc.subject.translateddocument analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuntova_Michaela_BP_2013_Sociologie.pdfPlný text práce451,32 kBAdobe PDFView/Open
Kuntova posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce149 kBMicrosoft WordView/Open
Kuntova (oponent).docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kuntova.JPGPrůběh obhajoby práce138,45 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.