Název: "Pro společnost nebezpeční jedinci" ve vybraném časovém období (analýza dobového tisku)
Další názvy: "Dangerous individuals for society" in the selected time period (analysis of the press)
Autoři: Matějková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7816
Klíčová slova: muslimové;obsahová analýza;tisk;označování;zpravodajské hodnoty
Klíčová slova v dalším jazyce: muslims;content analysis;press;labeling;news values
Abstrakt: Cílem této práce je odhalit, jak jsou muslimové v českém tisku označovaní a jaký obraz muslimů je v českém tisku vytvářen. Důležitou roli zde hraje rok 2001, kdy se odehrály teroristické útoky na USA. V tomto smyslu jsem se snažila odhalit odlišnosti ve způsobu označování a prezentace muslimů před rokem 2001 a po něm. Z tohoto důvodu byly vybrány roky 1999 a 2003, ve kterých byla provedena obsahová analýza článků, vydaných v denících Mladá fronta DNES a Právo.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to reveal how the Muslims are labelled in the Czech press and what image of Muslims is created in the Czech press. The year 2001 plays an important role, as the terrorist attacks occurred in the USA. In this sense, I was trying to detect differences between the labelling and presentation of Muslims before 2001 and after. For this reason, the years 1999 and 2003 were chosen, in which was conducted the content analysis of articles, published in newspapers Mladá fronta DNES and Právo.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Matejkova_Zuzana.pdfPlný text práce578,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejkova Zuzana posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce141 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matejkova (oponent).docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matejkova.JPGPrůběh obhajoby práce195,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.