Title: "Pro společnost nebezpeční jedinci" ve vybraném časovém období (analýza dobového tisku)
Other Titles: "Dangerous individuals for society" in the selected time period (analysis of the press)
Authors: Matějková, Zuzana
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7816
Keywords: muslimové;obsahová analýza;tisk;označování;zpravodajské hodnoty
Keywords in different language: muslims;content analysis;press;labeling;news values
Abstract: Cílem této práce je odhalit, jak jsou muslimové v českém tisku označovaní a jaký obraz muslimů je v českém tisku vytvářen. Důležitou roli zde hraje rok 2001, kdy se odehrály teroristické útoky na USA. V tomto smyslu jsem se snažila odhalit odlišnosti ve způsobu označování a prezentace muslimů před rokem 2001 a po něm. Z tohoto důvodu byly vybrány roky 1999 a 2003, ve kterých byla provedena obsahová analýza článků, vydaných v denících Mladá fronta DNES a Právo.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to reveal how the Muslims are labelled in the Czech press and what image of Muslims is created in the Czech press. The year 2001 plays an important role, as the terrorist attacks occurred in the USA. In this sense, I was trying to detect differences between the labelling and presentation of Muslims before 2001 and after. For this reason, the years 1999 and 2003 were chosen, in which was conducted the content analysis of articles, published in newspapers Mladá fronta DNES and Právo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Matejkova_Zuzana.pdfPlný text práce578,04 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova Zuzana posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce141 kBMicrosoft WordView/Open
Matejkova (oponent).docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Matejkova.JPGPrůběh obhajoby práce195,75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.