Název: Jihoafrická republika jako regionální hegemon
Další názvy: Republic of South Africa as the regional leader
Autoři: Augsten, Vilém
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7830
Klíčová slova: apartheid;diskriminace;hegemon;JAR;rasismus;segregace
Klíčová slova v dalším jazyce: apartheid;discrimination;multi-ethnic state;segregation;South Africa
Abstrakt: Práce rozebírá otázku postavení hegemona JAR v regionu jižní Afriky. Popisuje historický vývoj země a proces demokratizace země, které předurčují toto silné postavení mezi okolními státy. Jako důkaz tohoto faktu slouží krátká definice ekonomiky JAR a její vliv na okolní málo vyspělé státy.
Abstrakt v dalším jazyce: During 20th century South Africa passed out a dynamic progress. This development a run of state was under the control of inhabitants from Dutch and England. They created a specific culture of multi-ethnic state. They also created a specific state machinery, where the blacks were opressed and degorated from their rights. This system of ethnic segregation (apartheid) was made deeper after the Second World War, when National Party (represented Africaners) won election to the parliament. National Party with her policy created stronger discrimination of blacks and created for them special areas (homelands).Through complicated progress South Africa became a power of Southern Africa. South Africa is a economic engine of region. Every rise and fall of SA is importing to all states of region Southern Africa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vilem Augsten.pdfPlný text práce195,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Augsten_vedouci_MVVES.docxPosudek vedoucího práce12,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Augsten-opo-MVVES.docPosudek oponenta práce26 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Augsten.pdfPrůběh obhajoby práce251,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.