Název: Mocenské ambice Íránu a jeho nukleární program
Další názvy: Iran's nuclear program and ambitions
Autoři: Qiu, Cheng
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7846
Klíčová slova: Írán;zbraně hromadného ničení;nukleární program;vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Iran;weapons of mass destruction;nuclear program;relations
Abstrakt: Ve své práci budu analyzovat dopady íránského nukleárního na vztahy s okolními zeměmi v regionu, Spojenými Státy americkými a Ruskem. Cílem práce je zjistit jaký vliv měl íránský nukleární program na tyto vztahy. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich se budu zabývat nejdůležitějšími fakty týkajícími vývoje íránského nukleárního programu a potencionálními důvody vývoje nukleárního programu. Nejdřív se budu zabývat důvody, které islámskou republiku vedou k rozvoji nukleárních technologií. Dále popíšu historický vývoj íránského nukleárního programu. První část bude ukončena úvahou nad možnými dopady íránského nukleárního programu. Druhá část je zaměřená na rozbor vztahů mezi Íránem a dalšími zeměmi v regionu. Nejprve budou rozebrány vztahy Íránu se Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Následně se zaměřím na vztahy Íránu se klíčovými zeměmi v regionu jako jsou Izrael a Turecko. Nebudou chybět země Perského zálivu a nakonec se také zmíním o sousedním Pákistánu a Afghánistánu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the work is to analyse power ambitions of Iran and its nuclear programe. It will focus on the impact of the Iranian nuclear programe on the relations with United States, Russia, and the countries in the region. The work has two parts. The first part of the work will concerne the historical development of the Iranian nuclear program. I will analyze the iranian motivation to develop nuclear technology and possible impacts of that decision. In the second part of my work i will focus on impact of the Iranian nuclear program on the foreign relations with other countries in the region. This analysis of relations will include the United States of America, the Russian Federation, the Persian Gulf counties, Israel, Turkey, Pakistan and Afghanistan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cheng Qiu prace.pdfPlný text práce582,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Qiu_ved.docPosudek vedoucího práce54 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Qui Cheng_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cheng Qiu.pdfPrůběh obhajoby práce219,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.