Název: ČR v mezinárodních organizacích (předsednictví ČR v Radě EU; ČR jako nestálý člen Rady bezpečnosti OSN)
Další názvy: The Czech Republic in International Organizations (The Czech Presidency of the EU Council, the Czech Republic as a non-permanent member of the UN Security Council)
Autoři: Hach, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7856
Klíčová slova: Česká republika;Organizace spojených národů;Evropská unie;Visegrádská skupina;české předsednictví v Radě EU;české předsednictví ve Visegrádské skupině
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;United nations;European union;Visegrad group;czech presidency of EU;czech presidency of Visegrad group
Abstrakt: Česká republika zažívá v roce 2013 výročí dvacetileté samostatnosti. Od roku 1993 udělala velký krok, když se integrovala do důležitých mezinárodních organizací. Česká republika se snaží v rámci těchto organizací vystupovat multilaterálně a tím přispívat ke světové bezpečnosti a prosperitě. Úkolem této práce bylo zhodnotit především české působení v rámci EU, OSN a V4, a zodpovědět na otázku zda dokáže plnit funkce, které z členství vyplývají. Práce se snaží především analyzovat působení České republiky jako předsedy Rady EU a předsedy Visegrádské skupiny v letech 2011 ? 2012. Průběh předsednictví v Radě EU můžeme sledovat jako pomyslnou křivku, která má rostoucí tendenci. Propad poté přichází s pádem vlády v březnu 2009, které v konečném výsledku nepřináší uspokojivé konečné hodnocení. Předsednictví v rámci V4 bylo poté hodnoceno velice pozitivně, což potvrdilo i hodnocení dalších členů organizace. Jedna ze tří kapitol se snaží o deskripci českého působení v Radě bezpečnosti OSN. Česká republika se stala nestálým členem v letech 1994 ? 1995, což je bráno jako jeden z vrcholů české zahraniční politiky. Práce se též dotkla otázky, proč Česká republika neuspěla při volbě do RB OSN pro roky 2008 ? 2009, kdy Chorvatsko díky lepší organizaci české snahy předčila. Hlavní otázka, ke které má práce směřovala, byla, zda je Česká republika v rámci mezinárodních organizací úspěšná či nikoliv a zda dokáže naplno svých funkcí využívat. Na celkové hodnocení České republiky v rámci mezinárodních organizací můžeme dle mého názoru nahlížet uspokojivě. Tento fakt si můžeme podložit uspokojivým hodnocením výstupu českého předsednictví ve V4, vystupováním v rámci OSN nebo participací českých jednotek v rámci misí NATO. Je samozřejmostí, že Česká republika nikdy nedosáhne role důležitého globálního hráče, jako např. Německo, avšak nastavené priority zahraniční politiky v rámci jednotlivých organizací, můžeme brát jako dobrý příslib do budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: In 2013 Czech Republic celebrates the anniversary of twenty years of independence. Since it?s establishment in 1993 this new state has made a lot of progress by integrating itself in many important international organizations. Czech Republic?s policy is to be as versatile as possible and contribute to world?s security and prosperity. The main task of this work is to assess the incidence of Czech Republic in organizations like EU, UN and V4. I also try to answer the question whether or not is our state able to cope with responsibilities that result from these memberships. This work analyzes the Czech presidency of both European council and the Visegrad group in years 2011 ? 2012. We can trace an imaginary curve with ascending tendency in the first six months of European council presidency, but in March 2009 comes the government crisis, that shed negative light on our performance. The presidency of Visegrad group on the other hand, was assessed better. One of three chapters describes Czech incidence in Security Council of the United Nations. Czech Republic became a non-permanent member in years 1994 ? 1995. These two years are ranked as one of best years for Czech foreign policy. This paper also works with the topic of Czech candidacy for the UN Security in years 2008 ? 2009, when Croatia bested us thanks to better organization and planning. The main question of this work is whether or not is Czech Republic a successful member of these organizations and if it fulfills its duties and roles. I believe that Czech Republic did very well overall. The presidencies in both V4 and UN and also participation in many NATO missions are great examples. Czech Republic will probably never become the big global player of foreign politics like let?s say Germany, but the set priorities of foreign policy seem like a good promise into the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas Hach.pdfPlný text práce807,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HACH_VED_MV-VS.docxPosudek vedoucího práce44,33 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hach_MVVES_bc_opo.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tomas hach.pdfPrůběh obhajoby práce310,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.