Název: Kvazi státy v současném mezinárodním systému - případová studie
Další názvy: Quasi-states in contemporary international system - a case study
Autoři: Tupá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7871
Klíčová slova: kvazistát;Severokyperská turecká republika;kyperští Turci;kyperští Řekové
Klíčová slova v dalším jazyce: quasistate;Turkish republic of Northern Cyprus;cypriot Turkish;cypriot Greek
Abstrakt: Cílem práce je co nejpřesněji definovat pojem kvazi stát a vytvořenou teorii následně aplikovat na konkrétní případ Severokyperské turecké republiky, čímž má být dokázáno, že tato entita je skutečně kvazi státem. Práce se tak skládá z části teoretické a části praktické.
Abstrakt v dalším jazyce: This text aims to define quasi state and to apply the attributes of quasi state on the case of Turkish republic of Northern Cyprus. This application should prove that Turkish republic of Northern Cyprus is real quasi state. This text consists of the theoretical part and the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa_VED_MV_VES.docxPosudek vedoucího práce45,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Tupa-OPO-MV-VES.docxPosudek oponenta práce40,41 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Marketa Tupa.pdfPrůběh obhajoby práce326,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.