Název: Postmiloševičovské Srbsko - vzájemné vztahy Srbska a Kosova
Další názvy: Serbia after Milosevic - interrelations between Serbia and Kosovo
Autoři: Žáčková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7873
Klíčová slova: Srbsko;Kosovo;Slobodan Milošević;EU;OSN;NATO
Klíčová slova v dalším jazyce: Serbia;Kosovo;Slobodan Miloschevich;European union;UN;NATO
Abstrakt: Moje bakalářská práce se bude zabývat problematikou srbsko-kosovských vztahů v souvislosti se separatistickými tendencemi kosovských Albánců o vytvoření vlastního státu, doprovázenými událostmi, které vedly až k samotnému vyhlášení nezávislosti. Domnívám se, že pro snadnější porozumění a vysvětlení této problematiky je nezbytné nahlédnout do minulosti a vypátrat původ vzájemné nevraživosti mezi zmíněnými národy. Práce bude tedy koncipována jako případová studie zaměřená na dnes již nezávislý stát Kosovo.
Abstrakt v dalším jazyce: The case study is focused on interrelations between Serbia and Kosovo after the fall of the Milošević regime. The main objective was to find and describe the source that caused the poor development of their relationship. Their poor relations are based on the historical context. In the region of Western Balkans they were living together side by side two big nationalities Serbian and Albanian. They were fighting during the centuries. The object of their common interest was the region of Kosovo.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Zackova MV-VES.pdfPlný text práce635,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZACKOVA_VED_MV_VES.docxPosudek vedoucího práce40,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zackova_opo_MV_VES.pdfPosudek oponenta práce906,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eva zACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce252,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.