Název: Strukturální příčiny krize Evropské měnové unie
Další názvy: Structural causes of the crisis of the European monetary union
Autoři: Bertlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7876
Klíčová slova: hospodářská a měnová unie;Evropská unie;Evropská centrální banka;krize;Pakt stability a růstu
Klíčová slova v dalším jazyce: economic and monetary union;European union;European central bank;crisis;Stability and growth pact
Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá příčiny krize Evropské měnové unie. Snaží se najít příčiny, zda krize byla způsobena nedodržováním pravidel nebo špatným nastavením samotné Evropské měnové unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis examines the causes of the Economic and Monetary Union. It strives to find reasons, whether the crisis was caused by non-compliance of the rules or by poor settings of the Economic and Monetary Union itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bertlova_bp_mvbas_ved.pdfPosudek vedoucího práce530,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERTLOVA_OPO_MVBAS.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zuzana Bertlova.pdfPrůběh obhajoby práce296,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.