Název: Proměna evropských institucí pod vlivem Lisabonské smlouvy
Další názvy: The Change of the European Institutions under the Influence of the Treaty of Lisbon
Autoři: Habrychová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7878
Klíčová slova: Evropská unie;nadnárodní paradigma evropské integrace;federalismus;evropská federace;Smlouva z Nice;Lisabonská smlouva;formální pravomoci;struktura;insituce EU;Evropská komise;Evropský parlament;Rada Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;supranational paradigm of european integration;federalism;european federation;Treaty of Nice;Lisbon treaty;formal competences;structure;european institutions;European commission;European parliament;Council of European union
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na institucionální trojúhelník EU (Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU) a zkoumá proměnu jeho formálních pravomocí, strutkury či rozhodovacích procedur v primárním právu EU pomocí komparace těchto proměnných ve Smlouvě z Nice a v Lisabonské smlouvě. Práce hodnotí vliv daných změn, zavedených Lisabonskou smlouvou, na nadnárodní charakter evropské integrace především ve světle federalistické a neofederalistické teorie. Text práce se zaměřuje na proměnu legislativních a kontrolních pravomocí, dále pak na proměnu pravomocí vybraných institucí ve vnějších vztazích.Cílem práce je zjistit, zda Lisabonská smlouva posílila nadnárodní charakter EU, což by mohlo být chápáno jako jistý posun EU k federaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the institutional triangle of the EU (the European Commission, the European Parliament and the Council of the EU) and examines the change of their formal competences, structure and decision-making or voting procedures by comparison of these variables in the Treaty of Nice and in the Treaty of Lisbon. This work evaluates the influence of changes brought by the Treaty of Lisbon on the supranational character of European integration especially in the light of federalist and neofederalist ideas. The text specializes itself on the change of formal legislative, external and also supervisory competences of the three institutions. The aim of this work is to determine whether the Treaty of Lisbon has strengthened the supranational character of the EU which could be seen as a shift of EU towards federation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Aneta Habrychova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HABRYCHOVA_VED_BP_BAS.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Habrychova_bp_mvbas_opo.pdfPosudek oponenta práce594,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aneta habrychova.pdfPrůběh obhajoby práce223,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.