Název: Anglo-americké vztahy po skončení studené války
Další názvy: Anglo-American Relations after the Cold War
Autoři: Ječmenová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7879
Klíčová slova: USA;Velká Británie;special relationship;hladiny analýzy zahraniční politiky;George Bush st.;Bill Clinton;George Bush ml.;Barack Obama;Margaret Thatcherová;John Major;Tony Blair;Gordon Brown;David Cameron;Irák;Kosovo;Afghánistán;válka proti terorismu;NATO
Klíčová slova v dalším jazyce: USA;Great Britain;special relationship;levels of analysis and foreign policy;George Bush Sr;Bill Clinton;George Bush Jr;Barack Obama;Margaret Thatcher;John Major;Tony Blair;Gordon Brown;David Cameron;Iraq;Kosovo;Afghanistan;global war on terror;NATO
Abstrakt: Tato práce popisuje anglo-americké vztahy po skončení studené války na základě účasti USA a VB a jednání jejich lídrů v konfliktech v Zálivu, Kosovu, Afghánistánu a Iráku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the Anglo-American relations after the Cold War based on the participation of USA and UK and actions of their leaders in war conflicts in Persian Gulf, Kosovo, Afghanistan and Iraq.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce424,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jecmenova-VED-MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce40,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jecmenova_OPO_MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kristyna jecmenova.pdfPrůběh obhajoby práce303,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.