Název: Belgický federalismus. Struktura a fungování federativního uspořádání
Další názvy: Belgian federalism. The structure and functioning of the federal organization
Autoři: Bryndová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7906
Klíčová slova: federalismus;Belgie;historie;ústava;krize;stranický systém;federální jednotky
Klíčová slova v dalším jazyce: federalism;Belgium;history;constitution;crisis;party system;federal units
Abstrakt: Práce analyzuje belgický federativní systém a jeho fungování v praxi. Zaměřuje se na historický kontext a představení federálních jednotek a principů jejich fungování. Je členěna na 4 kapitoly-teorii federalismu, historii Belgie, analýzu systému a analýzu politické krize. Cílem práce je zjistit, nakolik je za opakující se politické krize v zemi zodpovědný federativní systém.
Abstrakt v dalším jazyce: This work analyses belgian federal system and his functioning in practice. It is focused on historical development and presenting of federal units. Work is composed from 4 parts- theory of federalism, history of Belgium, analysis of system and political crisis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bryndova-bp.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce602,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRYNDOVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,11 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ludmila bryndova.pdfPrůběh obhajoby práce298,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.