Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubát, Michalcs
dc.contributor.authorToušková, Ludmilacs
dc.contributor.refereeJurek, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:35:28Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:35:28Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier51808cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7935-
dc.description.abstractMá bakalářská práce je věnována jednomu z nejvýznamnějších politologických vědců 20. století, Giovanni Sartorimu. Cílem mé práce bylo především přinést alespoň z části ucelený obraz o přínosu a vlivu tohoto významného a uznávaného badatele současné politologické vědě. V první části své práce jsem věnovala pozornost jeho životu a profesním úspěchům. Následně jsem se zaměřila na jeho významná díla v oblastech teorie demokracie a fenoménu multikulturalismu. Největší pozornost však ve své práci věnuji Sartoriho typologii stranických systémů, jakož to jeho nejspíše nejznámější práci v oblasti politické vědy. Na závěr své práce představuji i kritiku této Sartoriho typologie jak tuzemském, tak zahraničním prostředí.cs
dc.format41 s. (67 637 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectGiovanni Sartorics
dc.subjectbiografiecs
dc.subjectteorie demokraciecs
dc.subjectmultikulturalismuscs
dc.subjectpolitické stranycs
dc.subjectstranické systémycs
dc.titleGiovanni Sartori a výběr z jeho dílacs
dc.title.alternativeGiovanni Srtori, his life and selection of worken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis presents one of the most important politics scientist of 20. century, Giovanni Sartori. Aim of my thesis contribute in the least partial coherent image about contribution and influence of this meaningful and noted research worker present politics science. The first part presents his life and professional successes. Further on is aim at his meaningful works in sphere of theory of democracy and multiculturalism phenomenon. The greatest attention in my work devote to typology of Sartori partial system, like one of his best known work in political science. Final part presents criticism this typology of Sartori in the inland and external area.en
dc.subject.translatedGiovanni Sartorien
dc.subject.translatedbiographyen
dc.subject.translatedtheory of democracyen
dc.subject.translatedmulticulturalismen
dc.subject.translatedpolitical partiesen
dc.subject.translatedparty systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA FINALKA 1.pdfPlný text práce377,38 kBAdobe PDFView/Open
Touskova_VED_politologie.docxPosudek vedoucího práce42,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Touskova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce593,38 kBAdobe PDFView/Open
Ludmila Touskova.pdfPrůběh obhajoby práce353,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.