Název: Role OBSE ve východní Evropě při řešení národnostních a etnických konfliktů
Další názvy: The role of the OSCE in Eastern Europe in solving national and ethnic conflicts
Autoři: Ženíšková, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7938
Klíčová slova: etnický konflikt;národnostní konflikt;menšina;mezinárodní organizace;východní Evropa;práva;řešení konfliktů;Kosovo;Moldávie;Gruzie;Srbsko;Podněstří;Jižní Osetie;Rusko
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnic conflict;ethnic conflict;minority;international organizations;eastern Europe;law;conflict resolution;Kosovo;Moldova;Georgia;Serbia;Transnistria;South Ossetia;Russia
Abstrakt: Cílem této práce bylo analyzovat roli a činnost OBSE při řešení v národnostních a etnických konfliktech se zaměřením na východní Evropu. V práci jsou zmíněné hlavní funkce, nástroje a limity organizace, a také popsaná činnost Vysokého komisaře pro národnostní menšiny. Mimo jiné, pomocí případové situace je u jednotlivých států popsána činnost a význam spolupráce s OBSE. Díky této analýze lze jasně určit efektivitu v práci organizace a v jejím postupu při řešení konfliktů. V závěru je pak činnost OBSE celkově zhodnocena v závislosti na případové studii. Také je zde poukázáno na limity, se kterými se při své činnosti potýká a které jí v řešení některých konfliktů brzdí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this study is to analyze the role and activities of the OSCE in addressing the national and ethnic conflicts, with a focus on Eastern Europe. This paper focuses on main functions, tools and limitations of the organization and also describes the activities of High Commissioner for National Minorities. Among other things, using case situation for national actions and describing the importance of cooperation with the OSCE. This analysis clearly identifies efficiencies in the organization and the steps taken in resolving conflicts. In conclusion, the activities of the OSCE are generally evaluated based on case studies. There is also pointed the limitations and restrictions for organization in effectively addressing and resolving in conflicts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Patricie Zeniskova.pdfPlný text práce468,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova_ved_bcMVVES.docxPosudek vedoucího práce43,62 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
zeniskova_opo_ves.pdfPosudek oponenta práce531,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Patricie Zeniskova.pdfPrůběh obhajoby práce274,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.