Název: Latinskoamerické autoritářské režimy
Další názvy: Comparison of Augusto Pinochet's terms of office between years 1973-1990
Autoři: Kartáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Ptáčník, Jan
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7952
Klíčová slova: Pinochet;komparace;vojenská junta;autoritářství;totalitarismus;zahraniční vztahy;Chile;ekonomická situace
Klíčová slova v dalším jazyce: Pinochet;comparison;military regime;authoritarism;totalitarism;foreign affairs;Chile;economic situation
Abstrakt: Práce popisuje Pinochetovu vládu v letech 1973-1990 a v komparativní části porovnává mocenské postavení na počátku a na konci funkčního období, zahraniční vztahy a ekonomickou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes Augusto Pinochet's military regime in Chile between years 1973-1990 and compares his power at the begining and in the end of his term of office, foreign affairs and economic situation during this regime.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce257,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARTAKOVA_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce30,64 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kartakova-OPO-MV-BAS-verze2.docxPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kartakova Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce374,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7952

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.