Název: Exekuce se zaměřením na způsob prodejem movitých věcí
Další názvy: Distraint with orientation on a method of sale of movables
Autoři: Ožana, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Rabanová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7977
Klíčová slova: exekuce;movité věci;exekutor;exekuční návrh;exekuční soud;soupis movitých věcí;společné jmění manželů;dražba
Klíčová slova v dalším jazyce: execution;movable assets;executor;execution proposal;execution court;inventory of movables;joint assets;auction
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o exekucích prodejem movitých věcí. Cílem práce je poskytnout ucelený náhled na jednotlivé fáze exekuce prodejem movitých věcí a rovněž upozornit na úskalí plynoucí z jejího provádění. Práce se snaží nastínit vývoj relevantní právní úpravy a případně doporučit možné návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with a distraint of a sale of movables. The aim of the thesis is to provide a comprehensive preview on the particular phases of the distraint of the sale of movables, as well as highlight the difficulties arising from its implementation. The thesis tries to outline an evolution of relevant legislation and eventually recommend suggestions de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan Ozana_Exekuce se zamerenim na zpusob prodejem movitych veci.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Ozana.pdfPosudek vedoucího práce812,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Ozana.pdfPosudek oponenta práce779,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Ozana.pdfPrůběh obhajoby práce259,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.