Název: Postavení profesionálního sportovce v právním řádu ČR
Další názvy: Status of professional sportsman in the legal system of Czech republic
Autoři: Mareš, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7987
Klíčová slova: sport;profesionální sportovec;postavení profesionálního sportovce;odpovědnost profesionálního sportovce;právo
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;professional sporstman;status of professional sportsman;liability of professional sportsman;law
Abstrakt: Práce má dva základní cíle. Na úvodní kapitoly o vztahu sportu a práva navazuje pojednání o právním postavení profesionálního sportovce v Právním řádu ČR. Vzhledem k jeho neuspokojivému zařazení se snaží navrhnout potencionální řešení problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Two main objectives of this thesis are to discuss basic concepts of sports law and comprehensively consider the position of the professional athlete within the legal system of the Czech Republic. Present position of professional athletes is still ambiguous. That is why some solutions were suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalnipdf.pdfPlný text práce605,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Mares.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Mares.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Mares.pdfPrůběh obhajoby práce266,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.