Název: Rozhodčí smlouva jako předpoklad rozhodčího řízení
Další názvy: Arbitration contract as a prerequisite for Arbitration proceedings
Autoři: Krista, Marina
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Zahradníková, Radka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8015
Klíčová slova: rozhodčí řízení;rozhodčí smlouva;mezinárodní arbitráž
Klíčová slova v dalším jazyce: arbitration proceedings;arbitration contract;international arbitration
Abstrakt: Práce pojednává o jednom z předpokladů rozhodčího řízení,kterým je rozhodčí smlouva. V úvodní části je popsáno i samotné rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů jinou než soudní cestou. Závěrečná část obsahuje exkurz do právní úpravy rozhodčího řízení v Rusku.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis has been focusing on one of prerequisites for Arbitration proceedings, which is Arbitration contract. The first part also contains discription of arbitration proceedings as the one of the alternative ways how to decide the dispute. There is also a short excursion to russian arbitration proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marina Krista DP.pdfPlný text práce643,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Krista.pdfPosudek vedoucího práce785,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Krista.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Krista.pdfPrůběh obhajoby práce295,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.