Název: Využití variabilních provozů v obsahu vyučovacích jednotek tělesné výchovy na středních školách
Další názvy: Usage of variable operations in content of physical education teaching units at a High school
Autoři: Blažková, Růžena
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8026
Klíčová slova: variabilní provozy;vyučovací jednotka;žáci středních škol;klíčové kompetence;kruhový provoz
Klíčová slova v dalším jazyce: variable sites;lesson unit;secondary school pupils;key competencies;ring operation
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo vytvořit variabilní provozy v hodinách tělesné výchovy pro žáky středních škol a jejich realizace. Jedním z úkolů bylo vytvořit návrhy variabilních provozů a zařadit je do hlavních částí vyučovacích jednotek zaměřených na sportovní hry, atletiku a gymnastiku. Vznikly celkem 3 návrhy variabilních provozů po 6 stanovištích. Dalším úkolem byla realizace, která se uskutečnila na Gymnáziu a střední odborné škole v Aši.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to create a variable in hours of physical education for secondary school students and their implementation. One of the tasks was to create a design variable operation and included in the main part of lessons focusing on sports games, athletics and gymnastics. Created a total of three proposals variable operation after six sites. Another challenge was the implementation of variable operation. Implementation took place at grammar school and secondary school in Aš.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace blazkova.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAZKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce889,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAZKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce949,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAZKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce206,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.