Název: Využití netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ - ringo.
Další názvy: Using nontraditional sports games at primary schools - Ringo.
Autoři: Kočová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8029
Klíčová slova: netradiční sportovní hra;ringo;modifikace pravidel;průpravné činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: nontradional sporting game;ringo;modification of rules;preparatory activities
Abstrakt: Diplomová práce představuje po stránce teoretické i praktické přehledný a srozumitelný materiál informující o nové sportovní hře, který usnadní počáteční nejasnosti v oblasti metodiky, taktiky, zásobníku aktivit? Nabízí přehlednou formou základní informace o netradiční sportovní hře ringo, je jakousi kuchařkou, která neoznamuje přesný návod, ale poukazuje na různé možnosti, zkušenosti, způsoby řešení? Vypracovaný zásobník činností pro zdokonalení herních dovedností obsahuje návrh průpravných činností (průpravná cvičení, herní cvičení, průpravná hra), které byly zčásti realizovány s využitím modifikovaných pravidel pro hru ringo v podmínkách I. stupně ZŠ. Realizované činnosti jsou doplněny reflexí a pořízeným obrazovým materiálem (fotodokumentace, videonahrávky).
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work presents well arranged and comprehensible material in theoretical and practical part. It informs about a new nontraditional sporting game which faciliates beginning problems and doubts in the part of methodology, tactics and activities. It offers a well arranged form of basic information about nontraditional sporting game ringo, it´s like a cookery book, which does not provide an exact manual but it shows several possibilities, experience and ways of solving. Prepared reserve of activities for improving playing skills contains a suggestion of preparatory activities (preparatory excercises, playing excercices, preparatory game), which were partly implemented with a usage of modificated rules for game ringo in conditions of 1st level of Primary schools. Implemented activites are completed by a reflection and visual material (photographs, videos...)
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti netradicni sportovni hry ringo na 1. stupni ZS.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce129,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce132,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce215,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.