Název: Využití netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ - pálkovací hry.
Další názvy: Using the unconventional sports games at the elementary school
Autoři: Kočková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8033
Klíčová slova: lakros;softball;pravidla;průpravná cvičení a hry;modifikace;herní činnosti jednotlivce;mladší školní věk;materiální vybavení
Klíčová slova v dalším jazyce: lacrosse;softball;game rules;preparatory excersories and games;adjustment;individual activities;primary shool;material equipment
Abstrakt: Problematika se týká předmětu TV2 ? sportovní hry. Zavádění netradičních her na 1. stupni ZŠ a jejich zastoupení v ŠVP. Navrhovaný metodicko-didaktický materiál, má usnadnit cestou pedagogů na 1. stupni ZŠ k netradičním sportovním hrám.
Abstrakt v dalším jazyce: This final paper deals with softball and lacrosse, discussing these team sports in history and present day, their basic rules and the roles of both teams and individual team players. The practical part of the paper focuses on training games and exercises in the lower grade of elementary schools with multi-age classrooms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kockova DP 2013.pdfPlný text práce792,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce800,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce884,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOCKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce183,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.