Název: Děti v přírodě - využití naučných stezek pro výchovu dětí mladšího školního věku ke vztahu k přírodě
Další názvy: Children in the Nature - Use of Nature Trails for Educating Younger Schoolchildren in the Relationship to the Nature
Autoři: Švarcová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8038
Klíčová slova: mladší školní věk;naučná stezka;pracovní listy;pohybové hry;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: younger school age;nature trail;worksheets;motion games;project
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo připravit pracovní listy a pohybové aktivity k již vybudované naučné stezce v Rakovníku. Teoretická část se zabývá charakteristikou dětí mladšího školního věku a jejich vývojem základních schopností a dovedností. Další část práce se týká stručného představení naučných stezek Rakovnicka a charakteristice města Rakovník. Praktická část obsahuje pracovní listy, činnosti a hry, které byly zrealizovány v projektu ?Poznávám své město ? Naučná stezka Rakovník?. Na deseti zastaveních naučné stezky plnili žáci 3. ročníku ve skupinách úkoly z oblasti historie, fauny a flory. Součástí byly i zajímavé pohybové hry v přírodě.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this dissertation was to prepare worksheets and physical activities for an already established educational trail in Rakovník. The theoretical part concerns the features of the younger schoolchildren and their basic ability and skill development. The other part of the dissertation involves a brief introduction of educational trails in Rakovník and characteristics of the town of Rakovník. The practical part consists of worksheets, activities and games which were put into practice in a project called ?Poznávám své město ? Naučná stezka Rakovník? (?I am Learning about My Town ? An Educational Trail in Rakovník?). The pupils of the third grade were able to fulfil tasks from the field of history, fauna and flora at ten stands of the educational trail. Also some interesting motion games in nature were a part of this projct.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Eva Svarcova.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SVARCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce907,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SVARCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SVARCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce205,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.