Název: Zápočtové požadavky kurzu lyžování LY1 - videoprogram
Další názvy: Credits requirements course skiing LY1 - videoprogram
Autoři: Maun, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8041
Klíčová slova: videoprogram;kurz lyžování;zápočtové požadavky
Klíčová slova v dalším jazyce: video program;course skiing;credit requirements
Abstrakt: Cílem mé práce je vytvořit videoprogram zápočtových požadavků kurzu lyžování LY1, který bude sloužit jako výukový a doprovodný materiál při realizaci kurzu lyžování LY1. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, která popisuje obsah kurzu lyžování LY1 včetně popisu techniky jízdy na lyžích a běžeckých lyžích, Praktická část se zabývá vyhodnocením dotazníku, který zjišťuje představy a očekávání studentů, ale i oblasti, které dělají studentům největší potíže při plnění zápočtových požadavků kurzu lyžování LY1. Praktická část dále pokračuje informacemi o videoprogramu a jeho realizaci a podrobný technický scénář. V příloze práce se nachází přenosné velkokapacitní zařízení s video záznamem videoprogramu LY1.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this diploma work was create a video program credit requirements of the course skiing LY1, which will serve as a tutorial and accompanying material in implementing the course skiing LY1. The diploma work is divided into a theoretical part, which describes the content of the course skiing LY1 including a description of techniques of skiing and cross-country skiing. Practical part deals with the evaluation questionnaire that detects ideas and expectations of students, but also areas that make students the greatest difficulty in meeting the compensatory course requirements skiing LY1. The practical part continues information about a video program, its implementation and detailed technical scenario. In the attachment is a portable mass storage device with video recording video program LY1.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub Maun, diplomova prace, Zapoctove pozadavky kurzu LY1 - videoprogram.pdfPlný text práce552,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAUN VP.pdfPosudek vedoucího práce774,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAUN OP.pdfPosudek oponenta práce774,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAUN.pdfPrůběh obhajoby práce189,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.