Název: Diagnostika a analýza rovnováhových schopností a posturální stability u vybrané skupiny studentů tělesné výchovy FPE ZČU v Plzni
Další názvy: Diagnosing and analyzing balance abilities and postural stability: A case study of Physical Education students at the Faculty of Education, University of West Bohemia
Autoři: Malíková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Šrámková, Petra
Oponent: Bursová, Marta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8043
Klíčová slova: schopnost;rovnováhová schopnost;postura
Klíčová slova v dalším jazyce: ability;balance ability;posture
Abstrakt: Diplomová práce přináší diagnostiku a analýzu úrovně rovnováhových schopností a stavu statické sloţky posturální funkce u aktivně sportující populace studentů tělovýchovného oboru v dospělém věku. Výzkum proběhl ve formě longitudiální studie. Vstupní a výstupní diagnostice se podrobilo 25 probandů. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí matematicko statistických metod. Práce stanovuje závěry a doporučení pro teorii a praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduate thesis focuses on diagnostics and analysis of balance abilities and conditions of static postural functions of students specializing in physical education. Motor tests of input and output diagnostics were done with 25 students. The collected data were analyzed using mathematical - statistical methods. The thesis concludes with recommendations for theory and practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ivana Malikova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MALIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce734,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MALIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MALIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce193,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.