Název: Struktura pohybové aktivity studentů gymnázia v Rokycanech
Další názvy: Structure of physical activities for the students at Grammer school in Rokycany
Autoři: Lorencová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8047
Klíčová slova: školní režim;volný čas;krokoměr;pohyb;adolescent
Klíčová slova v dalším jazyce: school regime;leisure time;pedometer;physical activity;adolescent
Abstrakt: Hlavním cílem práce je monitorování a diagnostika pohybové aktivity studentů Gymnázia v Rokycanech v průběhu celodenního pohybového režimu. Práce se zaměřuje na analýzu pohybové aktivity v průběhu vyučování a ve volném čase studentů. Další snahou je poukázat na pozitivní vliv pohybu na zdraví adolescenta. Pro výzkum jsme obdrželi data od dívek a chlapců ve věku od 18-19 let. Z krokoměrů Yamax SW-70, dotazníků a on-line systému INDARES jsme získali potřebná data, která byla zpracována. Průměrný denní počet kroků za týden v průběhu měření nebyl mezi soubory chlapců a dívek statisticky významný. Chlapci, v porovnání s dívkami, vykazovali výrazné rozdíly v aktivním výdeji energie. Struktura zájmů o sportovní pohybové aktivity chlapců a dívek a jejich vykonávání se nemění v porovnání s Frömelem et al. (1999).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is monitoring and diagnostics students´physical activity at Grammar school in Rokycany during their all-day exercise regime. The thesis is focused on the analysis of physical activity during school and in students´ free time. Another aim was to show the positive impact of movement on adolescent health. For the research we received data from girls and boys aged 18 to 19 years. From the pedometers Yamax SW-70, questionnaires and on-line system INDARES we obtain the necessary data that has been processed. The research results show that the average daily number of steps per week between the sets of boys and girls is not statistically significant. Boys, compared with girls, showed a significant difference in active energy expenditure. The structure of interest in sport physical activities among boys and girls and their practising is unchanged compared with Frömel et al. (1999).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Struktura pohybove aktivity studentu Gymnazia v Rokycanech.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LORENCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce583,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LORENCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce965,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LORENCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce219,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.