Název: Využití didaktických řídících stylů ve školní tělesné výchově na střední škole - videoprogram.
Další názvy: The use of didactic styles in school physical education in high school - video program
Autoři: Vodičková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8050
Klíčová slova: didaktické řídící styly;videoprogram;střední škola;řídící styl příkazový;řídící styl úkolový;řídící styl se vzájemným hodnocením;řídící styl se sebehodnocením;řídící styl s nabídkou;řídící styl s řízeným objevováním;řídící styl se samostatným rozhodováním;řídící styl s autonomním rozhodováním o učivu;úkolové karty;tělesná výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic directive styles;high school;physical education
Abstrakt: V mé diplomové práci byl utvořen návrh na využití didaktických řídících stylů ve školní tělesné výchově na středních školách. U každého z osmi známých a osvědčených didaktických řídících stylů byl uveden jeden nebo dva konkrétní příklady cvičení z vyučovací jednotky tělesné výchovy. Na videu můžete vidět nejen možnosti zařazení didaktických stylů, ale také reakce žáků. K tištěná části diplomové práce jsou přidány úkolové karty, plánky cvičení a další užitečné pomůcky.
Abstrakt v dalším jazyce: In my graduation thesis I was dealt with the utilization of didactic directive styles in school physical training at high schools. The task was to create a proposal for inclusion these didactic styles into physical education lessons and make a videoprogram with all these ideas. I gave at least one example to every one concrete style. I filmed the examples and made a movie of them. I hope these examples could be an inspiration for some future and present teachers. I believe, that teachers will use their experience and imagination to improve and extend my project and add next exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Vodickova Michaela.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VODICKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce950,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VODICKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce981,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VODICKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce208,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.