Název: Kouření a pohybová aktivita u studentů ZČU
Další názvy: Smoking and physical activity by students of UWB
Autoři: Křížek, David
Vedoucí práce/školitel: Novák, Jaroslav
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8059
Klíčová slova: kouření;tabák;abúzus;pohyb;pohybová aktivita;sport;ZČU v Plzni;dotazník;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: smoking;tobacco;abuse;movement;physical activity;sport;UWB in Pilsen;questionnaire;research
Abstrakt: V této výzkumné práci posuzujeme vztah mezi kouřením a pohybovou aktivitou u studentů ZČU v Plzni. V první části výzkumné práce jsme prezentovali souborný přehled obsahující relevantní informace k tématům kouření a pohybová aktivita. V dalších kapitolách popisujeme metodiku výzkumu, přehled dosavadních výzkumů a výsledky našeho výzkumu. Zjistili jsme, že neexistuje vztah mezi kouřením a pohybovou aktivitou mezi náhodně vybranými studenty ZČU v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: In this research work we assess the relationship between smoking and physical activity by students of UWB in Pilsen. The first part of the research work consists of the reports overview, which contains relevant informations on topics such as smoking and physical aktivity. The following chapters describe the research methodology, overview of existing research and results of our research. We have found out that does not exist the relationship between smoking and physical aktivity by randomly selected students of UWB in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koureni a pohybova aktivita u studentu ZCU v Plzni.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIZEK David VP.pdfPosudek vedoucího práce832,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIZEK David OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIZEK David.pdfPrůběh obhajoby práce205,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.