Název: Aktuální trendy v kondiční přípravě rychlostních kanoistů v ČR
Další názvy: Current trends in training preparation for flatwater canoeists in the Czech Republic
Autoři: Kodýdek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8060
Klíčová slova: kondiční trénink;kondiční příprava;sportovní výkon;rychlostní kanoistika;aktuální trendy
Klíčová slova v dalším jazyce: conditional training;conditional prepare;sports performance;flatwater canoe;current trends
Abstrakt: Moje diplomová práce se zabývá kondičním tréninkem rychlostních kanoistů. Zaměřuje se především na aktuální trendy a prvky v kondiční přípravě.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with fitness training speed canoeists. It focuses primarily on the current trends and elements in fitness training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace zaverecna verze.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KODYDEK VP.pdfPosudek vedoucího práce678 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KODYDEK OP.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KODYDEK.pdfPrůběh obhajoby práce202,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.