Název: Faktory neurotičnosti rodičů dětí mladšího školního věku
Další názvy: Factors of neuroticism of parents of young school-aged children
Autoři: Kvochová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8075
Klíčová slova: faktory neurotičnosti;stresory;rodina;rodiše
Klíčová slova v dalším jazyce: factors of neuroticism;stressors;family;parents
Abstrakt: Tato bakalářská práce má název "Faktory neurotičnosti rodičů dětí mladšího školního věku". Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá stresem a stresory rodičů dětí mladšího školního věku a širšími souvislostmi s tímto tématem. V první kapitole teoretické části je tak vymezen a zařazen do souvislosti s temperamentovými vlastnostmi pojem neurotičnost. Ve druhé kapitole se věnujeme tématu rodiny, se kterým stres rodičů úzce souvisí, ve třetí rodičovské roli a ve čtvrté kapitole obrazu současné české rodiny na pozadí historických souvislostí. V poslední, páté kapitole je rozebrán pojem stres a také stresory rodičů, které jsou i klasifikovány. Praktickou část práce tvoří výsledky průzkumu provedeného na rodičích dětí mladšího školního věku žijících v Plzeňském kraji, kterým byl rozdán dotazník EPQ a MHQ. Výsledky průzkumu uvádíme v poslední, závěrečné kapitole praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called "Factors of neuroticism of parents of young school-aged children". It consists of theoretical and practical part. Theoretical part describes stress and stressors of parents of young school-aged children, and the connection between this topic and broader context. In the first chapter is defined the concept of temperament and concept of neuroticism within this topic. In the second chapter we deal with the topic of family, which is related very closely with stress of parents. In the third chapter we deal with parent´s role in the family and in the fourth chapter with the image of present-day family in Czech Republic on the historical background. In the last chapter we deal with the topic of parent´s stress and stressors, and we focused to classify these stressors. Practical part consists of results of our research realized on parents of young-aged children living in Pilsen region. Parents were given questionnaires EPQ and MHQ. The results of our research are summarized in the final chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kvochova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvochova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce458,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvochova - oponent.pdfPosudek oponenta práce277,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvochova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.