Title: Uplatňování prvků humanistické psychologie v procesu vzdělávání v ČR a v zahraničí
Other Titles: Humanistic psychology and the application of the elements in the process of education in the Czech Republic and abroad
Authors: Spourová, Kristýna
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8076
Keywords: humanistická psychologie;vzdělávání;humanizace vzdělávání;vzdělávací proces;přístup zaměřený na člověka;tradiční přístup ke vzdělání
Keywords in different language: humanistic psychology;education;humanization of education;educational process;people-centered approach;traditional approach to education
Abstract: Práce se zabývá teoretickými východisky a principy humanistické psychologie a jejím praktickým využitím v procesu humanizace vzdělávání v České republice a vybraných zemích Evropské unie. V praktické části sleduje stav procesu humanizace na středních a vysokých školách ve zmíněných zemích, a to díky analýze dat získaných z kvalitativních nestandardizovaných rozhovorů vedených s pěti zahraničními a jedním českým studentem.
Abstract in different language: The work deals with the theoretical basis and principles of humanistic psychology and its practical use in the process of humanization of education in Czech Republic and selected EU countries. In the practical part it monitors the status of the process of humanization in secondary schools and universities in these countries, through the analysis of data which were obtained from non-standardized qualitative interviews with five foreign and one Czech student.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Spourova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Spourova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,68 kBAdobe PDFView/Open
Spourova - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,89 kBAdobe PDFView/Open
Spourova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.