Název: Uplatňování prvků humanistické psychologie v procesu vzdělávání v ČR a v zahraničí
Další názvy: Humanistic psychology and the application of the elements in the process of education in the Czech Republic and abroad
Autoři: Spourová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8076
Klíčová slova: humanistická psychologie;vzdělávání;humanizace vzdělávání;vzdělávací proces;přístup zaměřený na člověka;tradiční přístup ke vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: humanistic psychology;education;humanization of education;educational process;people-centered approach;traditional approach to education
Abstrakt: Práce se zabývá teoretickými východisky a principy humanistické psychologie a jejím praktickým využitím v procesu humanizace vzdělávání v České republice a vybraných zemích Evropské unie. V praktické části sleduje stav procesu humanizace na středních a vysokých školách ve zmíněných zemích, a to díky analýze dat získaných z kvalitativních nestandardizovaných rozhovorů vedených s pěti zahraničními a jedním českým studentem.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the theoretical basis and principles of humanistic psychology and its practical use in the process of humanization of education in Czech Republic and selected EU countries. In the practical part it monitors the status of the process of humanization in secondary schools and universities in these countries, through the analysis of data which were obtained from non-standardized qualitative interviews with five foreign and one Czech student.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Spourova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spourova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spourova - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spourova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.