Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosíková, Věracs
dc.contributor.authorSpourová, Kristýnacs
dc.contributor.refereeLovasová, Vladimíracs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:18Z
dc.date.available2012-05-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:18Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-19cs
dc.identifier51080cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8076
dc.description.abstractPráce se zabývá teoretickými východisky a principy humanistické psychologie a jejím praktickým využitím v procesu humanizace vzdělávání v České republice a vybraných zemích Evropské unie. V praktické části sleduje stav procesu humanizace na středních a vysokých školách ve zmíněných zemích, a to díky analýze dat získaných z kvalitativních nestandardizovaných rozhovorů vedených s pěti zahraničními a jedním českým studentem.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecthumanistická psychologiecs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjecthumanizace vzdělávánícs
dc.subjectvzdělávací procescs
dc.subjectpřístup zaměřený na člověkacs
dc.subjecttradiční přístup ke vzdělánícs
dc.titleUplatňování prvků humanistické psychologie v procesu vzdělávání v ČR a v zahraničícs
dc.title.alternativeHumanistic psychology and the application of the elements in the process of education in the Czech Republic and abroaden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the theoretical basis and principles of humanistic psychology and its practical use in the process of humanization of education in Czech Republic and selected EU countries. In the practical part it monitors the status of the process of humanization in secondary schools and universities in these countries, through the analysis of data which were obtained from non-standardized qualitative interviews with five foreign and one Czech student.en
dc.subject.translatedhumanistic psychologyen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedhumanization of educationen
dc.subject.translatededucational processen
dc.subject.translatedpeople-centered approachen
dc.subject.translatedtraditional approach to educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Spourova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Spourova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,68 kBAdobe PDFView/Open
Spourova - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,89 kBAdobe PDFView/Open
Spourova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.