Název: Životní styl u lidí navštěvujících fitness centrum
Další názvy: Lifestyle of people visiting a fitness center
Autoři: Bicanová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8080
Klíčová slova: životní styl;fitness centrum;wellness;tělesné cvičení;výživa;alkohol
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;fitness center;wellness;workout;nutrition;alcohol
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje složky životního stylu, fitness centrum a životní styl lidí, kteří fitness centrum navštěvují. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny na podkapitoly. První část se věnuje životnímu stylu jako celku. Je zde popsán wellness životní styl, kterým se většinou řídí aktivní jedinci. Také je zde přiblížena tělesná zdatnost neboli fitness, která je při dodržování zásad zdravého životního stylu nepostradatelná. Ve druhé části jsou popsány jednostlivé složky životního stylu. Ve třetí části jsou shrnuty informace o fitness centru a také zásady cvičení v posilovně a aerobní zóně. Praktická část je konkrétně zaměřena na návštěvníky fitness center a na to, zda kromě pohybové aktivity dodržují i jiné zásady zdravého životního stylu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the components of lifestyle, fitness center and lifestyle of people visiting a fitness center. The theoretical part is divided into three main chapters which are further divided into subsections. Wellness lifestyle and physical fitness are described in the first part. The second part describes components of lifestyle. The third part summarizes information about the fitness center and describes the main principles of workout in the gym or in the aerobic zone. The practical part is focused on visitors of fitness center and their lifestyle. There is described whether these visitors take drugs, drink alcohol or coffee or smoke cigarettes, how often they do fitness or if they eat healthy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Bicanova.pdfPlný text práce543,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce155,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bicanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce390,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bicanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.