Title: Zátěžové situace rodičů učňovské mládeže
Other Titles: Stressful Situations of Apprentices´ Parents
Authors: Málková, Jarmila
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8083
Keywords: náročné životní situace;rodina;model rodinného fungování;role otce a matky
Keywords in different language: stressful situations;family;model family functioning;role of mother and father
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jednotlivými druhy a množstvím zátěžových situací, které řeší rodiče učňovské mládeže. V teoretické části jsou charakterizovány náročné životní situace. Poté se tato problematika zaměřuje na rodinné prostředí. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou rodiny, jejím historickým vývojem, modely rodinného fungování a rolemi matky a otce. Výzkum je koncipován jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední odborné učiliště. Dotazníky jsou zaměřené na základní oblasti rodičovské zátěže a mapují, do jaké míry si je adolescenti uvědomují.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of individual types and number of stressful situations. The aim is to focus on handling such situations by vocational school student´s parents. The theoretical framework defines the concept of individual stressful situations. Subsequently, this issue is introduced in a family background. The theoretical part also describes a family, its characteristics, history and development, different types of home life and family education, the role of a mother and a father. The practical part investigates basic areas of parental stress. It analyzes adolescents approach to this topic, the question of awareness is judged. The research is presented as a questionnaire survey, given to vocational school students (adolescent age).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Malkova.pdfPlný text práce383,72 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,74 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce241,74 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.