Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorMálková, Jarmila
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:05Z
dc.date.available2012-06-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:05Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51100
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8083
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá jednotlivými druhy a množstvím zátěžových situací, které řeší rodiče učňovské mládeže. V teoretické části jsou charakterizovány náročné životní situace. Poté se tato problematika zaměřuje na rodinné prostředí. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou rodiny, jejím historickým vývojem, modely rodinného fungování a rolemi matky a otce. Výzkum je koncipován jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední odborné učiliště. Dotazníky jsou zaměřené na základní oblasti rodičovské zátěže a mapují, do jaké míry si je adolescenti uvědomují.cs
dc.format46 s., 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnáročné životní situacecs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectmodel rodinného fungovánícs
dc.subjectrole otce a matkycs
dc.titleZátěžové situace rodičů učňovské mládežecs
dc.title.alternativeStressful Situations of Apprentices´ Parentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the topic of individual types and number of stressful situations. The aim is to focus on handling such situations by vocational school student´s parents. The theoretical framework defines the concept of individual stressful situations. Subsequently, this issue is introduced in a family background. The theoretical part also describes a family, its characteristics, history and development, different types of home life and family education, the role of a mother and a father. The practical part investigates basic areas of parental stress. It analyzes adolescents approach to this topic, the question of awareness is judged. The research is presented as a questionnaire survey, given to vocational school students (adolescent age).en
dc.subject.translatedstressful situationsen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedmodel family functioningen
dc.subject.translatedrole of mother and fatheren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Malkova.pdfPlný text práce383,72 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,74 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce241,74 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.