Title: Percepce kvality života seniorů
Other Titles: Perception of old personś life quality
Authors: Kábrtová, Dana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8089
Keywords: senior;stárnutí;stáří;péče;rodina;zařízení pro seniory
Keywords in different language: senior;aging;old age;care;family;facilities for seniors
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na aktuální postavení seniorů a percepci kvality jejich života v různých sociálních podmínkách. Výzkum je prováděn mezi třemi skupinami seniorů. Mezi seniory, žijícími samostatně, seniory žijícími v Domě s pečovatelskou službou a seniory s denní potřebou pracovníků sociálních služeb.
Abstract in different language: Bachlor´s work is focused on present position of senior citizens and feeling of quality of their lifes in different social conditions. Research is made among three groups of senior citizens. Senior citizens living alone, senior citizens living in nurse keeping facility and senior citizens living at home with daily need of social workers attendance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kabrtova Dana BP.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Kabrtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,08 kBAdobe PDFView/Open
Kabrtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce257,33 kBAdobe PDFView/Open
Kabrtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.