Název: Percepce kvality života seniorů
Další názvy: Perception of old personś life quality
Autoři: Kábrtová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8089
Klíčová slova: senior;stárnutí;stáří;péče;rodina;zařízení pro seniory
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;aging;old age;care;family;facilities for seniors
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na aktuální postavení seniorů a percepci kvality jejich života v různých sociálních podmínkách. Výzkum je prováděn mezi třemi skupinami seniorů. Mezi seniory, žijícími samostatně, seniory žijícími v Domě s pečovatelskou službou a seniory s denní potřebou pracovníků sociálních služeb.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachlor´s work is focused on present position of senior citizens and feeling of quality of their lifes in different social conditions. Research is made among three groups of senior citizens. Senior citizens living alone, senior citizens living in nurse keeping facility and senior citizens living at home with daily need of social workers attendance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kabrtova Dana BP.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce257,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.