Název: Vliv masových médií na poruchy příjmu potravy
Další názvy: Influence of the Mass Media on Eating Disorders
Autoři: Holbová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8092
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;masmédia
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;mass media
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem masmédií na vznik poruch příjmu potravy. V teoretické části práce jsou uvedená teoretická východiska poruch příjmu potravy, definice, historie, etiologie, následky a léčba. Dále je v práci popsáno jak se vyvíjel ideál krásy v historii a analýza masmédií. Praktická část obsahuje dvě kazuistiky a porovnává postoj zdravých dívek k současnému ideálu krásy oproti dívkám trpících poruchami příjmu potravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with influence of mass media on formation disorders of food intake. In theoretical part are listed theoretical way-outs of food intake, definitions, history, etiology, aftermaths and treatment. As next is in the work describe how idea of beauty developed in history and analysis of mass media. Practical part contains two casuistries and compares opinions of healthy girls present idea of beauty against girls which suffers of disorders of food intakes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Holbova.pdfPlný text práce822,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce572,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova - oponent.pdfPosudek oponenta práce300,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.