Název: Vzdělávání jako nástroj kvalitního prožití stáří
Další názvy: Education as a way to live a good life in the older age.
Autoři: Houdová, Václava
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8094
Klíčová slova: senior;celoživotní vzdělávání;životní spokojenost;stáří
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;lifelong education;life satisfaction;older age
Abstrakt: Cílem práce bylo zjistit, zda se vzdělávání může stát vhodným nástrojem pro kvalitní prožití stáří. Obsahem teoretické části je problematika stárnutí a to od teorií příčin stárnutí až po popis stárnutí biologického, psychického, osobnostního a sociálního. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na vzdělávání seniorů i na osobnost lektora. Kazuistika ve výzkumné části pomohla stanovit předpoklad a výzkumnou otázku. Kvantitativní metoda zajistila dostatek dat pro následnou analýzu, která byla provedena pomocí statistické metody používané v psychologii. Stanovený předpoklad byl potvrzen, vzdělávání je nástrojem pro kvalitní prožití stáří.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis was to find out, if education can become an appropriate tool for quality life in old age. In the theoretical part there is decribed issue of aging from theory of causes of aging to description of biological, psychic, personality and social aging. In the next part of the theoretical part there is a chapter on senior education. It is focused on desription of senior education and on personality of the teacher. Casuistry in the experimental part helped with formulation of hypothesis and research question. The quantitative method has provided enough data for analysis and evaluation. Provided hypothesis has been verified by statistical method used in psychology, education is the appropriate tool for quality life in old age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Houdova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdova - oponent.pdfPosudek oponenta práce485,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.