Title: Psychické změny v těhotenství
Other Titles: Psychical changes during pregnancy
Authors: Krejčová, Kateřina
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8101
Keywords: těhotenství;dítě;matka;couvade;vývoj
Keywords in different language: pregnancy;child;mother;couvade;evolution
Abstract: Práce nese název psychické změny v těhotenství. Pojednává o psychickém prožívání těhotenství u žen a mužů v průběhu tří trimestrů. Zmiňuje též vztah matky k nenarozenému dítěti a syndrom couvade. V závěrečné části se zaměřuje na faktory ovlivňující těhotenství z psychického hlediska a možnosti relaxace u těhotných žen.
Abstract in different language: The work is called psychological changes during pregnancy. It discusses the psychological experience of pregnancy by women and men during the three trimesters. It also mentions the relationship between the mother and the unborn child and couvade syndrome. The final section focuses on the factors affecting pregnancy from psychological aspect and relaxation of pregnant women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - K. Krejcova.pdfPlný text práce888,65 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,08 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce205,29 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.