Název: Psychické změny v těhotenství
Další názvy: Psychical changes during pregnancy
Autoři: Krejčová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8101
Klíčová slova: těhotenství;dítě;matka;couvade;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;child;mother;couvade;evolution
Abstrakt: Práce nese název psychické změny v těhotenství. Pojednává o psychickém prožívání těhotenství u žen a mužů v průběhu tří trimestrů. Zmiňuje též vztah matky k nenarozenému dítěti a syndrom couvade. V závěrečné části se zaměřuje na faktory ovlivňující těhotenství z psychického hlediska a možnosti relaxace u těhotných žen.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is called psychological changes during pregnancy. It discusses the psychological experience of pregnancy by women and men during the three trimesters. It also mentions the relationship between the mother and the unborn child and couvade syndrome. The final section focuses on the factors affecting pregnancy from psychological aspect and relaxation of pregnant women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - K. Krejcova.pdfPlný text práce888,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce205,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.