Název: Percepce kvality života seniorů
Další názvy: Perception of the seniors´ life quality
Autoři: Horová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8104
Klíčová slova: percepce;kvalita života;stáří;senioři žijící v domovech pro seniory;senioři žijící ve svých vlastních domácnostech;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: perception;quality of life;old age;seniors living in senior houses;seniors living in their own households
Abstrakt: Tématem práce je percepce kvality života seniorů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je kvalita života, stáří a jeho aspekty, senioři žijící v domovech pro seniory a ve svých vlasntích domácnostech. Stěžejní částí je realizovaný výzkum, a to na základě dotazníkováho šetření, kde srovnáváme percepci kvality života seniorů žijících v domovech pro seniory a seniorů žijících ve svých vlastních domácnostech.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my work is The perception of senior´s life quality. The work is devided into two parts´ teoretical and practical. The first of them contains - quality of life, old age and its aspects, seniors living in senior houses and seniors living in living in their own households. The practical part is concentrated on quantitative research, whose goal is to find out differences between perception of life quality of seniors living in their own households and seniors living in senior houses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Horova.pdfPlný text práce22,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - oponent.pdfPosudek oponenta práce276,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce76,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.