Title: Percepce kvality života seniorů
Other Titles: Perception of the seniors´ life quality
Authors: Horová, Hana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8104
Keywords: percepce;kvalita života;stáří;senioři žijící v domovech pro seniory;senioři žijící ve svých vlastních domácnostech;výzkum
Keywords in different language: perception;quality of life;old age;seniors living in senior houses;seniors living in their own households
Abstract: Tématem práce je percepce kvality života seniorů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je kvalita života, stáří a jeho aspekty, senioři žijící v domovech pro seniory a ve svých vlasntích domácnostech. Stěžejní částí je realizovaný výzkum, a to na základě dotazníkováho šetření, kde srovnáváme percepci kvality života seniorů žijících v domovech pro seniory a seniorů žijících ve svých vlastních domácnostech.
Abstract in different language: The topic of my work is The perception of senior´s life quality. The work is devided into two parts´ teoretical and practical. The first of them contains - quality of life, old age and its aspects, seniors living in senior houses and seniors living in living in their own households. The practical part is concentrated on quantitative research, whose goal is to find out differences between perception of life quality of seniors living in their own households and seniors living in senior houses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Horova.pdfPlný text práce22,7 MBAdobe PDFView/Open
Horova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,79 kBAdobe PDFView/Open
Horova - oponent.pdfPosudek oponenta práce276,05 kBAdobe PDFView/Open
Horova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce76,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.