Název: Poruchy příjmu potravy u dospívajících
Další názvy: Eating disorders by the adolescents
Autoři: Duháčková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8107
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;dospívání;mentální anorexie;mentální bulimie;jídelní návyky
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;adolescence;anorexia nervosa;bulimia nervosa;eating habits
Abstrakt: Naše bakalářská práce s názvem Poruchy příjmu potravy u dospívajících se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní kapitole teoretické části se zabýváme charakteristikou období dospívání a jeho důležitou rolí v této problematice. Následně se práce zaměřuje na vymezení poruch příjmu potravy a poté především na dvě z těchto poruch, a to mentální anorexii a mentální bulimii. V praktické části se zabýváme vyhodnocením a výsledky průzkumu, kterého se účastnilo šedesát dospívajících dívek.
Abstrakt v dalším jazyce: Our thesis entitled Eating Disorders by the Adolescents deals with the eating disorders. The work is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapter the theoretical part deals with the characteristics of adolescence and its important role in this issue. Subsequently, the work focuses on the definition of eating disorders and then mainly on two of these disorders, the anorexia nervosa and bulimia nervosa. In the practical part we deal with the evaluation and the results of the survey, in which took part sixty teenage girls.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Duhackova.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duhackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duhackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce268,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duhackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.