Title: Poruchy příjmu potravy u dospívajících
Other Titles: Eating disorders by the adolescents
Authors: Duháčková, Markéta
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8107
Keywords: poruchy příjmu potravy;dospívání;mentální anorexie;mentální bulimie;jídelní návyky
Keywords in different language: eating disorders;adolescence;anorexia nervosa;bulimia nervosa;eating habits
Abstract: Naše bakalářská práce s názvem Poruchy příjmu potravy u dospívajících se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní kapitole teoretické části se zabýváme charakteristikou období dospívání a jeho důležitou rolí v této problematice. Následně se práce zaměřuje na vymezení poruch příjmu potravy a poté především na dvě z těchto poruch, a to mentální anorexii a mentální bulimii. V praktické části se zabýváme vyhodnocením a výsledky průzkumu, kterého se účastnilo šedesát dospívajících dívek.
Abstract in different language: Our thesis entitled Eating Disorders by the Adolescents deals with the eating disorders. The work is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapter the theoretical part deals with the characteristics of adolescence and its important role in this issue. Subsequently, the work focuses on the definition of eating disorders and then mainly on two of these disorders, the anorexia nervosa and bulimia nervosa. In the practical part we deal with the evaluation and the results of the survey, in which took part sixty teenage girls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Duhackova.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
Duhackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,34 kBAdobe PDFView/Open
Duhackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce268,18 kBAdobe PDFView/Open
Duhackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.