Název: Problematika drogových závislostí dětí a mládeže
Další názvy: Problems of Drug Addiction of children and young people
Autoři: Blumová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8110
Klíčová slova: drogy;drogová závislost;děti;mládež;biopsychosociospirituální model závislosti;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;drug addiction;children;youth;biopsychosociospiritual model of dependency;public opinion survey
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou dětí a mládeže. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila nastínit tento závažný celospolečenský problém a jeho specifika u této věkové kategorie. Vytvořila jsem dotazník pro druhý stupeň základní školy, kterým jsem zjišťovala vztah a zkušenosti žáků s drogami. Danné výsledky jsem kvantitativně zpracovala.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with drugs issues of children and youth. In its Bachelor's work I've tried outlining this serious problem and its major features in this age category. I have created a questionnaire for the second stage of elementary school, I examined the relationship and the experience of pupils. I processed the specified results quantitatively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Marketa Blumova.pdfPlný text práce723,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blumova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blumova - oponent.pdfPosudek oponenta práce353,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blumova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.