Title: Problematika drogových závislostí dětí a mládeže
Other Titles: Problems of Drug Addiction of children and young people
Authors: Blumová, Markéta
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8110
Keywords: drogy;drogová závislost;děti;mládež;biopsychosociospirituální model závislosti;dotazníkové šetření
Keywords in different language: drugs;drug addiction;children;youth;biopsychosociospiritual model of dependency;public opinion survey
Abstract: Bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou dětí a mládeže. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila nastínit tento závažný celospolečenský problém a jeho specifika u této věkové kategorie. Vytvořila jsem dotazník pro druhý stupeň základní školy, kterým jsem zjišťovala vztah a zkušenosti žáků s drogami. Danné výsledky jsem kvantitativně zpracovala.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with drugs issues of children and youth. In its Bachelor's work I've tried outlining this serious problem and its major features in this age category. I have created a questionnaire for the second stage of elementary school, I examined the relationship and the experience of pupils. I processed the specified results quantitatively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marketa Blumova.pdfPlný text práce723,3 kBAdobe PDFView/Open
Blumova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,56 kBAdobe PDFView/Open
Blumova - oponent.pdfPosudek oponenta práce353,4 kBAdobe PDFView/Open
Blumova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.