Název: K jazykové politice: současná situace výuky německého jazyka na ZŠ na Domažlicku
Další názvy: To language policy: The current situation of teaching German in elementary schools in Domažlice and neighborhood
Autoři: Palovičová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Voltrová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8115
Klíčová slova: český vzdělávací plán;německý jazyk;projekt Comenius;jazyková animace;rodilý mluvčí;profesní život;základní škola;Domažlice
Klíčová slova v dalším jazyce: czech education plans;german language;project Comenius;language animation;native speaker;professional life;primary school;Domažlice
Abstrakt: Diese Diplomarbeit widmet sich dem Thema "Die gegenwärtige Situation des Deutschunterrichts an den Grundschulen in der Stadt Domažlice und ihrer Umgebung". Das Hauptziel der Arbeit war, die Position der deutschen Sprache in dieser Region und das Verhältnis der Schüler zu dieser Sprache zu erfassen. Am Anfang der vorliegenden Arbeit werden die Ausbildungsprogramme Grundschule, Gemeindeschule, Nationalschule und Rahmenausbildungsprogramm für die Grundschulen (Kap. 3) beschrieben. Im Kapitel 4 wird die Untersuchung vorgestellt und ausführlich analysiert. Für eine bessere Übersicht werden alle ermittelten Fakten in den Graphen dargestellt. Die Ergebnisse der ganzen Analyse werden hier ebenso festgestellt. Am Ende (Kap. 5) der Arbeit werden die Methoden und Projekte vorgestellt, die sich um die Motivierung der Schüler bemühen, die gerne Deutsch lernen.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work includes today's situation of teaching German language at primary schools in the region of the town Domažlice. The main aim of the work was to notice the place of Germany language and to find out the attitude of children to this language. There are some descriptions of the Czech education plans at the beginning of this work "Základní škola", "Obecná škola", "Národní škola" a "Rámcový vzdělávací program". (Chapter 3) There is an analyzed survey in chapter 4. Every identified data are displayed in the graphs for better clarity. There are the results of the analysis in this part of the work too. The methods and the project are at the end of the work (Chapter 5). This part tries to motivate pupils to learn German language with the pleasure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Palovicova.pdfPlný text práce873,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
palovicova_vp.pdfPosudek vedoucího práce242,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
palovicova_op.pdfPosudek oponenta práce319,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palovicova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce489,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.