Název: Vytvoření portfolia senzorických her a cvičení jako podpora přípravy na počáteční čtení a psaní
Další názvy: Creation of a collection of sensoric games and exercises as a support for elementary reading and writing training
Autoři: Zavadilová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8117
Klíčová slova: čtenářská gramotnost;psaní;didaktická hra;školní zralost;čtení;vyučování
Klíčová slova v dalším jazyce: literacy;writing;didactic game;school readiness;reading;education
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématikou počáteční čtenářské a písařské gramotnosti a možnosti jejího rozvoje pomocí didaktických her. Jejím hlavním obsahem je sborník her a cvičení tříděný dle schopností, které chceme pro účely elementárního čtení a psaní rozvíjet. Hry obsahují alternativy, postřehy a doporučení plynoucí z vlastní praxe. Práce dále teoreticky seznamuje se souvisejícími otázkami, tedy s metodami výuky čtení a psaní a s problematikou školní zralosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on elementary reading and writing skills and on the options of it´s development through didactic games. Main content of this work is a collection of games and exercises sorted by required skills of elementary reading and writing. Games contain alternatives, observations and recommendations from author´s own experience. The thesis includes related issues like methods of elementary reading and writing or issue of school readiness as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KNJ) / Theses (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vytvoreni portfolia senzorickych her a cviceni jako podpora pocatecniho cteni a psani.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zavadilova_vp.pdfPosudek vedoucího práce171,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zavadilova_op.pdfPosudek oponenta práce209,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zavadilova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce98,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.